e-Nauczanie – informacje

dla Nauczyciela

e-Nauczanie to profesjonalne i zarazem intuicyjne narzędzie ułatwiające pracę Nauczycielom. Wykorzystanie platformy to bardzo prosty sposób na urozmaicenie i wzbogacenie procesu nauczania. Pozwala na  stosowanie multimedialnych form prezentowania treści podczas lekcji, udostępnianie dodatkowych materiałów za pomocą Internetu czy przeprowadzanie sprawdzianów wiedzy z wykorzystaniem komputera. Dodatkową korzyścią jest  możliwość automatycznego sprawdzania i oceniania prac w czasie rzeczywistym, co przekłada się na znaczną oszczędność czasu Nauczyciela. Dla Uczniów to znakomity sposób na uzupełnienie i pogłębienie wiedzy, a dla Rodziców doskonałe narzędzie służące motywowaniu dzieci do nauki.

Dzięki wdrożeniu platformy e-Nauczanie będą Państwo w stanie przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb Uczniów (ankiety, analiza wyników), tworzyć autorskie lekcje, ćwiczenia, testy czy sprawdziany, a także wykorzystywać bazę gotowych materiałów dydaktycznych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zamieszczone na platformie materiały edukacyjne (w szczególności lekcje) można prezentować za pomocą rzutnika multimedialnego, tablicy interaktywnej lub na komputerach w salach wyposażonych w sprzęt dla każdego Ucznia.

Korzyści użytkowania platformy e‑Nauczanie:

  • ułatwienie analizy po­trzeb Uczniów (ankiety, analiza wyników);
  • możliwość tworzenia autorskich lekcji i ćwiczeń;
  • oszczędność czasu – zdalne lub rzeczywiste przeprowadzanie testów czy sprawdzianów;
  • możliwość wykorzystania gotowych materiałów dydaktycznych i prezentowania ich podczas lekcji z wykorzystaniem komputera (blended-learning);
  • szybka wymiana informacji i komunikacja z pozostałymi Użytkow­nikami;
  • prowadzenie dodat­kowych zajęć pozalekcyjnych za pośrednictwem Internetu (kółek przedmio­towych dla zainteresowanych Uczniów);
  • automatyczne ocenianie oraz raportowanie wyników w nauce.

⇑⇑

Signal Iduna

PTU

MEDICOVER

iq.pl

WDB

aSc

PayU

Sigillum

PWPW

AXA

HDI

Interrisk

Signal IdunaSignal Iduna

PTUPTU

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

WDBWDB

aScaSc

PayUPayU

SigillumSigillum

PWPWPWPW

AXAAXA

HDIHDI

InterriskInterrisk