Szkolna Platforma Edukacyjna – nowy pakiet materiałów (j. niemiecki – gimnazjum, ponadgim.)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 22-02-2011 r. w Szkolnej Platformie Edukacyjnej zamieszczony został nowy pakiet materiałów edukacyjnych z języka niemieckiego. Pakiet składa się z 10 testów sprawdzających, przeznaczonych dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Testy i ćwiczenia zawarte w tym pakiecie zostały przygotowane przez germanistów z Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

 

 slajd z testu: „GRAMATYKA – strona bierna”

Wydawnictwo LIBRUS

 

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

LumenLumen

PCG AkademiaPCG Akademia

SqulaSqula

WSiPWSiP

UniqaUniqa

WDBWDB

AIGAIG

Plagiat.plPlagiat.pl

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk