Szkolna Platforma Edukacyjna – nowy pakiet materiałów (j. niemiecki – gimnazjum, ponadgim.)

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w dniu 22-02-2011 r. w Szkolnej Platformie Edukacyjnej zamieszczony został nowy pakiet materiałów edukacyjnych z języka niemieckiego. Pakiet składa się z 10 testów sprawdzających, przeznaczonych dla szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Testy i ćwiczenia zawarte w tym pakiecie zostały przygotowane przez germanistów z Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu.

 

 slajd z testu: „GRAMATYKA – strona bierna”

Wydawnictwo LIBRUS

 

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011

WDB

AIG

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

WDBWDB

AIGAIG

MegaMatmaMegaMatma

KNDKND

DDDD

PCGPCG

MEDICOVERMEDICOVER

iq.pliq.pl

aScaSc

PayUPayU

AXAAXA

InterriskInterrisk